Budowa układu klimatyzacji
Motoryzacja

Budowa układu klimatyzacji

Budowa oraz zasada działania układu klimatyzacji samochodowej

1. Skraplacz podczas pracy nagrzewa się, a ciepło to odbierane jest przez opływające go powietrze podczas ruchu pojazdu. Tutaj czynnik chłodzący przechodzi ze stanu gazowego w stan ciekły.

2. Sprężarka (kompresor) zapewnia obieg płynu (czynnika chłodzącego) w systemie klimatyzacji. Napędzana jest za pomocą paska klinowego od silnika.

3. Zawór rozprężny zmniejsza ciśnienie czynnika chłodzącego i zmienia czynnik chłodzący ze stanu ciekłego w gazowy. Przy rozprężaniu następuje znaczny spadek temperatury.

4. Parownik powstałe wokół parownika na wskutek rozprężania czynnika chłodzącego powietrze o niskiej temperaturze jest nadmuchiwane wentylatorem do wnętrza pojazdu.

5. Osuszacz do układu klimatyzacji, mimo jej dobrej szczelności, zawsze dostaje się niewielka ilość wilgoci z zewnątrz. Jest to spowodowane mikroporami węży i innych elementów układu. Za eliminację tej wilgoci z układu odpowiedzialny jest właśnie osuszacz

Zasada działania samochodowego układu klimatyzacji:

Kompresor klimatyzacji spręża gazowy czynnik chłodniczy ,co powoduje podniesienie jego temperatury i ciśnienia. W skraplaczu (chłodnica klimatyzacji), następuje obniżenie jego temperatury , czynnik zostaje skroplony czemu towarzyszy oddanie temperatury do otoczenia.

Dalej w postaci ciekłej płynie przewodami do osuszacza w którym to znajduje się filtr odpowiedzialny za usuwanie wilgoci oraz zanieczyszczeń z układu. Następnie zostaje rozprężony w zaworze rozprężnym do parownika, czemu towarzyszy spadek temperatury ciśnienia oraz zmiana ze stanu ciekłego z powrotem do gazowego. Dzięki temu powietrze trafiające do kabiny przez parownik zostaje schłodzone.